Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53820
Title: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Hội nghị
Pháp luật
Đầu tư
Xây dựng
Xây dựng cơ bản
Abstract: Tập hợp các bài viết của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
 • 8.-EVN-Tong-hop-kho-khan-vuong-mac-phuc-vu-hoi-thao-VCCI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 296,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 16.-HH-Quang-cao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 224,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 17.-VCCI-Vung-Tau-bao-cao-kho-khan-nganh-Xay-dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 196,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Duong-Van-Can_Lua-chon-nha-thau-trong-DTXD.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 239,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HH-Nha-thau_Gop-y-cac-luat-12.3.18.-Ban-indocx.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 402,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Le-Van-Nam-TD-Hoa-Binh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 304,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen-Quoc-Hiep-CT-HH-Nha-thau_Thao-go-kho-khan-DTXD.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 249,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phục-Hưng-Holdings-GopyLuat29-03-18.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 155,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tran-Chung-Tong-hoi-XD.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 232,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Vu-Chu-Hien_Y-kien-dong-gop-cho-DTLSDBS-trong-XD-1rev.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 257,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10.-Le-Dinh-Vinh-Vietthink_vuong-mac-doi-voi-du-an-PPP-out.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 238,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.-EVN-Tong-hop-kho-khan-vuong-mac-phuc-vu-hoi-thao-VCCI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 296,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 12.-Pham-Thu-Trang-EY-Gop-y-ve-dau-tu-XDCB.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Duong-Van-Can_Lua-chon-nha-thau-trong-DTXD.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 239,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • HH-Nha-thau_Gop-y-cac-luat-12.3.18.-Ban-indocx.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 402,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Le-Van-Nam-TD-Hoa-Binh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 304,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen-Quoc-Hiep-CT-HH-Nha-thau_Thao-go-kho-khan-DTXD.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 249,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TD-Than-Khoang-san.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 263,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tran-Chung-Tong-hoi-XD.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 232,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10.-Le-Dinh-Vinh-Vietthink_vuong-mac-doi-voi-du-an-PPP-out.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 238,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Vu-Chu-Hien_Y-kien-dong-gop-cho-DTLSDBS-trong-XD-1rev.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 257,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.