Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53822
Title: Một số vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và giải pháp tháo gỡ
Authors: Lê Đình Vinh
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
BOT
Đầu tư
Đối tác công tư
PPP
Abstract: Bài viết trình bày về một số vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và giải pháp tháo gỡ: Vướng mắc trong việc đề xuất dự án đầu tư; trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; về cơ chế góp vốn, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư; về cách tính lãi suất đối với vốn vay thực hiện Dự án; trong việc thanh toán giá trị đầu tư dự án; về thời điểm và phương thức xác định giá đất đối với quỹ đất dùng để thanh toán đối ứng dự án BT; trong việc xác định mức phí và thời hạn thu phí đối với các dự án BOT.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.-Le-Dinh-Vinh-Vietthink_vuong-mac-doi-voi-du-an-PPP-out.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 238,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.