Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53823
Title: Đóng góp ý kiến tại Hội nghị lắng nghe vướng mắc và đề xuất tháo gỡ về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản
Authors: Phạm Thị Thu Trang
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng cơ bản
Xây dựng
Abstract: Bài viết trình bày về những đóng góp ý kiến tại Hội nghị lắng nghe vướng mắc và đề xuất tháo gỡ về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.-Pham-Thu-Trang-EY-Gop-y-ve-dau-tu-XDCB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 272,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.