Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53827
Title: Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam góp ý sửa đổi một số nội dung trong Luật Xây dựng, Luật Nhà ở
Authors: Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng
Sửa đổi
Luật Xây dựng
Luật Nhà ở
Abstract: Bài viết có nội dung chính là những góp ý sửa đổi một số nội dung trong Luật Xây dựng, Luật Nhà ở của Hiệp hội.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • HH-Nha-thau_Gop-y-cac-luat-12.3.18.-Ban-indocx.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 402,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.