Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53828
Title: Một số vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản
Authors: Hoàng Bích Lan
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng cơ bản
Đầu tư
Xây dựng
Abstract: Bài viết trình bày về một số vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản như về: Thiết kế cơ sở; Nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước; Nội dung hồ sơ, công tác thẩm tra, thẩm định; Thanh quyết toán riêng đối với các dự án thành phần, tiểu dự án; Điều chỉnh dự án; Công tác Fid (Final investment dicision); Tổng dự toán đối với dự án đền bù giải phóng mặt bằng.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
2020-02-16
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoang-Bich-Lan-PVN-De-xuat-dieu-chinh-van-ban-phap-luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 172,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.