Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53829
Title: Ngành Xây dựng là ngành động lực trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam
Authors: Lê Văn Nam
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng
Phát triển
Kinh tế
Việt Nam
Abstract: . Bài viết 10 biện pháp đề xuất cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách về vấn đề đầu tư, xây dựng cơ bản.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Le-Van-Nam-TD-Hoa-Binh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 304,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.