Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53830
Title: Những trở ngại, bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tháo gỡ và giải pháp
Authors: Ngô Trí Long
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Trở ngại
Đầu tư
Xây dựng
Giải pháp
Abstract: Bài viết nêu lên những trở ngại, bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tháo gỡ và giải pháp bao gồm: Bất cập của định mức, đơn giá xây dựng hiện nay trong lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; Thiếu minh bạch trong đấu thầu; Nhiều dự án còn chậm giải phóng mặt bằng; Nợ đọng xây dựng cơ bản; Trở ngại từ cơ chế, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngo-Tri-Long_Rao-can-trong-XDCB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 301,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.