Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53834
Title: Các vấn đề chưa rõ trong việc triển khai các dự án đầu tư
Authors: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Dự án
Đầu tư
Abstract: Tham luận của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Bài viết trình bày về các vấn đề chưa rõ trong việc triển khai các dự án đầu tư.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TD-Than-Khoang-san.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 263,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.