Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53836
Title: Ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vực xây dựng
Authors: Vũ Chu Hiền
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Xây dựng
Abstract: Bài viết trình bày những ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vực xây dựng về dự toán xây dựng và bảo lãnh thanh toán.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vu-Chu-Hien_Y-kien-dong-gop-cho-DTLSDBS-trong-XD-1rev.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 257,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.