Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53839
Title: Lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng theo Luật Đấu thầu - Khó khăn và giải pháp
Authors: Dương Văn Cận
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Nhà thầu
Đầu tư
Xây dựng
Luật Đấu thầu
Abstract: Bài viết trình bày về lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng theo Luật Đấu thầu; những khó khăn gặp phải và giải pháp.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Duong-Van-Can_Lua-chon-nha-thau-trong-DTXD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 239,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.