Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53853
Title: Sống chung với HIV - trẻ em và HIV
Keywords: Sống chung
HIV
Trẻ em
Abstract: Đặc san đề cập những vấn đề liên quan đến lĩnh vực HIV cụ thể là đối tượng trẻ em với căn bệnh HIV.
Type: Tạp chí
Extent: 40 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu phát triển xã hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu phát triển xã hội.
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • scdi_nch_3_tre-em-va-hiv.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.