Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53871
Title: Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Kinh tế-xã hội
Ngân sách nhà nước
Năm 2009
Năm 2010
Báo cáo
Quốc hội
Abstract: Báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm dựa trên ý kiến của các thành viên Ủy ban Kinh tế; ý kiến của UBTVQH, tổng hợp ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của các cơ quan hữu quan, các chuyên gia kinh tế và qua giám sát, khảo sát thực tế.
Issue Date: 2010-05-17
Extent: 10 trang; pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XII. Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 20.5 đến ngày 19.6.2010)
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_UBKT_KTXHvaNSNN2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.