Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53885
Title: Bài phát biểu của Ông Adam Sitkoff, Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham)
Authors: Adam Sitkoff
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Dự thảo
Luật An ninh mạng
Abstract: Bài phát biểu của Ông Adam Sitkoff, Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Trong suốt quá trình soạn thảo Dự thảo Luật An ninh mạng, AmCham và các Hiệp hội doanh nghiệp ngành đã gửi trình Bộ Công an những ý kiến đóng góp đối với những điều khoản trong Dự thảo Luật mà thấy còn chưa rõ ràng, hoặc có thể tiềm ẩn gây bất lợi.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017-10-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.-AmCham-Remarks-for-VCCI-Cybersecurity-Law-Workshop-20170930-VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.