Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53887
Title: Giới thiệu Nghị định số 15/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
Authors: Trần Nhật Nam
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Thực phẩm
Luật An toàn thực phẩm
Abstract: Bài viết giới thiệu Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và những quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-02-23
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 93 trang, pdf
Method: Hội thảo Phổ biến Nghị định về thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành Thực phẩm ngày 23/02/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai-trinh-bay-BYT-tai-Hoi-nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 520,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.