Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53888
Title: Chiến lược an ninh mạng: Những tiếp cận của thế giới
Authors: Lương Thanh Hải
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Chiến lược
An ninh mạng
Thế giới
Abstract: Tham luận của Thiếu tá TS Lương Thanh Hải, Học viện Cảnh sát nhân dân, Nghiên cứu viên danh dự của trường Đại học RMIT (Honor Principal Research Fellow, RMIT University, Melbourne) của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Bài viết có nội dung chính gồm những vấn đề sau: Các yếu tố trụ cột để xây dựng chỉ số đánh giá An ninh mạng toàn cầu của ITU; Các yếu trụ cột chính và phụ của GCI; Xây dựng chiến lược an ninh mang; Chiến lược An ninh mạng của Australia; Nội dung phát triển chiến lược an ninh mạng của Việt Nam; Các lĩnh vực cần tập trung đầu tư phát triển trong chiến lược an ninh mạng ở Việt Nam.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017-10-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 trang, pptx
Method: Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.-Luong-Thanh-Hải_Học-viện-Cảnh-sát-in-2-slide-1-trang.pptx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 833,43 kB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.