Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53895
Title: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966 Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982.
Keywords: Công ước
Quốc tế
Quyền dân sự
Chính trị
1966
Việt Nam
1982
Abstract: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966 Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982 liên quan đến việc thỏa thuận giữa các bên kí kết về các vấn đề quyền dân sự và chính trị.
Issue Date: 1982-09-24
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 16 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 204,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.