Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53897
Title: Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ký kết vào năm 1992
Keywords: Công ước
Liên Hợp quốc
Biến đổi khí hậu
1992
Abstract: Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ký kết vào năm 1992 đã được hình thành trước những hiểm họa và thách thức lớn về khí hậu đối với nhân loại. trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu các bên khi tham gia kí kết công ước phải thực hiện theo những điều khoản mà công ước được ban hành. Mục tiêu cuối cùng của Công ước này và bất kỳ các văn bản pháp lý liên quan mà Hội nghị các Bên có thể thông qua là nhằm đạt được, phù hợp với những điều khoản thích hợp của Công ước, sự ổn định các nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu. Mức đó phải được đạt tới trong một khung thời gian đủ để cho phép các hệ sinh thái thích nghi một cách tự nhiên với biến đổi khí hậu, bảo đảm rằng việc sản xuất lương thực không bị đe dọa và tạo khả năng cho sự phát triển kinh tế tiến triển một cách bền vững.
Issue Date: 1992
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 20 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.