Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53923
Title: Usaid Fisma quarterly reporting update - FY 2020 Q1 quarterly report
Other Titles: Báo cáo cập nhật của USAID về Đạo luật quản trị an ninh mạng - Q1 2020
Authors: USAID, USAID
Keywords: Report
Báo cáo
An ninh mạng
Abstract: Để chuẩn bị cho kiểm toán fisma cho năm tài chính 2020, bài báo cáo đưa ra các nhiệm vụ mà Usaid đang thực hiện.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2020
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang.pdf
Method: https://www.usaid.gov/reports-and-data/fisma-quarterly-reporting-update
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/reports-and-data/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY2020_FISMAQuarterlyReport_Q1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 709,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.