Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53930
Title: Understanding the impact of bus aggregators on Urban mobility in India’s National Capital Region
Other Titles: Hiểu về ảnh hưởng của các loại xe bus trong việc di chuyển trong đô thị ở khu vực thủ đô quốc gia Ấn Độ
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
India
Ấn Độ
Bus
Xe buýt
Abstract: Dịch vụ xe bus được cung cấp bởi các công ty dẫn đầu về công nghệ gần đây đang được nhập vào hệ sinh thái giao thông tại các thành phố trên khắp thế giới. Bài đánh giá này đánh giá tác động môi trường của Shuttl – một nhà cung cấp xe bus hang đầu hoạt động tại Vùng thủ đô quốc gia Ấn Độ (Delhi –NCR) để tìm cách cách giải quyết các câu hỏi sau: ▪ Ai sử dụng dịch vụ của Shuttl, và họ đã đi như thế nào trước khi giới thiệu? ▪ Tác động của Shuttl đối với khí thải là gì? ▪ Tác động của Shuttl ván đối với tắc nghẽn là gì?
Publisher: wri.org
Issue Date: 2020-02
Type: Báo cáo
Extent: 44 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/understanding-impact-bus-aggregators-urban-mobility-indias-national-capital-region
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.