Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53938
Title: Quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Authors: Trương Thị Đức Giang
Keywords: Quản lý nợ xấu
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương
Việt Nam
Nợ xấu
Abstract: Luận án nghiên cứu, xác lập nội dung QLNX trong hoạt động tín dụng theo tiếp cận của chuyên ngành Quản lý kinh tế dựa trên các chức năng của quản lý: (i) Xây dựng ban hành chính sách, chiến lược quản lý nợ xấu và quy trình quản lý nợ xấu; (ii) Mô hình tổ chức bộ máy quản lý nợ xấu; (iii) Tổ chức thực hiện hoạt động QLNX của một NHTM. Nghiên cứu rút ra một số bài học có thể áp dụng cho NHTMCP Công Thương Việt Nam từ kinh nghiệm QLNX của BIDV và Vietcombank.
Advisor: Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Mùi
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 199 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Toàn văn Luận án Tiến Sỹ_ Trương Thị Đức Giang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.