Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53950
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Authors: Phạm Cao Tố
Keywords: Nhân lực
Chất lượng nguồn nhân lực
Du lịch
Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Nghiên cứu cũng đã bổ sung vào mô hình nhân tố mới có sự tác động tích cực đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời phát triển thang đo các nhân tố trong bối cảnh thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Advisor: Hồ Tiến Dũng, Trần Anh Minh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 226 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-PhamCaoTo.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS-PhamCaoTo-TomTat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 630,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS-PhamCaoTo-Summary.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 506,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS-PhamCaoTo-TinhMoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 142,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS-PhamCaoTo-NewContributions.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 62,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS-PhamCaoTo-NewContributions.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 62,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.