Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53963
Title: Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ
Authors: Trần Quyết Chiến
Keywords: Hiệu quả sử dụng đất
Đất nông nghiệp
Phú Thọ
Abstract: Luận án đã chỉ ra rằng, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp được phản ánh qua hiệu quả phát triển nông nghiệp; chỉ ra bản chất của hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp là giá trị gia tăng nông nghiệp và giá trị nông sản hàng hóa đem lại trên 1 ha đất nông nghiệp trong một năm hoặc trong một số năm. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cấu thành bởi hiệu quả trồng trọt, hiệu quả chăn nuôi và hiệu quả dịch vụ nông nghiệp. Đồng thời, chỉ rõ 9 yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp (trong đó nhấn mạnh vai trò của chính quyền các cấp ở tỉnh, cơ cấu sản xuất, cơ cấu sử dụng đất nông nghiêp, tổ chức sản xuất nông nghiệp) và xác định bộ chỉ tiêu để phân tích hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cũng như để phân tích nguyên nhân của tình trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong điều kiện Việt Nam.
Advisor: Ngô Thắng Lợi, Cao Ngọc Lân
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 186 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TĂT LUẬN ÁN - Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 818,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TĂT LUẬN ÁN -Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 690,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LA - Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 198,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LA - Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 103,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.