Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53968
Title: Quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong các học viện thuộc Bộ Công an.
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Quản lý nhà nước
Đào tạo đại học
Vvừa học vừa làm
Bộ Công an
Học viện
Abstract: Luận án đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong các học viện thuộc Bộ Công an đã có nhiều thành công nhưng vẫn còn những hạn chế, gồm: i) chưa có định hướng, kế hoạch phát triển ổn định đào tạo đại học VLVH trong CAND; ii) hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính về đào tạo đại học VLVH giữa Bộ GD&ĐT, BCA vẫn còn chồng chéo, chưa có sự thống nhất; iii) một số nội dung của đào tạo theo hệ thống tín chỉ không được thực hiện một cách triệt để trong CAND; iv) bộ máy quản lý chưa ổn định; v) chưa có bộ tiêu chí đánh giá năng lực thực tiễn của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; vi) thanh tra, kiểm tra vẫn chưa có sự liên kết, liên thông giữa các cấp.
Advisor: Ngô Thành Can, Lê Minh Hùng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 223 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 876,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 986,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin moi cua luan an_TV - Copy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 123,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.