Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53987
Title: Báo cáo thương mại điện tử trên nền tảng di động Việt Nam 2014
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Di động
Việt Nam
Năm 2014
Description: Tài liệu đề cập đến dịch vụ thương mại trên di động; dịch vụ ngân hàng - thanh toán trên di động; dịch vụ tương tác trên di động; dịch vụ nội dung số; ứng dụng, trò chơi trên di động.
Issue Date: 2014
Type: Bài trích
Extent: 20 trang
Source: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81f90b1f-f53f-4d09-ac5d-45e5853816bb.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.