Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54039
Title: Kiểm toán ngân hàng góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam
Authors: Trương Đức Thành
Keywords: Kiểm toán
Kiểm toán ngân hàng
Hệ thống tài chính
Việt Nam
Abstract: Luận án này nghiên cứu về các hoạt động Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong việc kiểm toán ngân hàng trung ương (NHTW), ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm ngân hàng công thương (NHCT), ngân hàng ngoại thương (NHNT) và ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, diễn giải, quy nạp, thống kê mô tả và phân tích tổng hợp để hệ thống hóa lý luận về Kiểm toán Nhà nước trong mối quan hệ hoạt động kiểm toán NHTW, NHNo, NHCT, NHNT và NHCSXH của KTNN. Nghiên cứu cũng thực hiện phương pháp khảo sát chuyên gia để có những nhận định khách quan, củng cố các kết luận về ưu nhược điểm trong công tác kiểm toán NHTW, NHNo, NHCT, NHNT và NHCSXH của KTNN.
Advisor: Lê Thị Mận
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 176 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toan van NCS Truong Duc Thanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tom tat luận án NCS.Truong Duc Thanh-Vietnamese-English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 686,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.