Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54049
Title: Nghiên cứu phát triển các giải pháp giám sát lưu lượng và quản lý phương tiện giao thông qua camera giám sát
Authors: Nguyễn Việt Hưng
Keywords: Giám sát lưu lượng
Quản lý phương tiện giao thông
Camera giám sát
Abstract: Luận án đề xuất mô hình tính toán tốc độ phương tiện giao thông dựa vào đặc trưng hình học của camera giám sát trên đường. Đặc tính hình học của camera tương tự hệ thống thị giác của người, do đó từng điểm ảnh thu được của camera là sự phản chiếu hình ảnh thực tế. Mô hình tính toán ra được khoảng cách của từng điểm ảnh ứng với thực tế nhằm mục đích đo được sự dịch chuyển của phương tiện trong hình ảnh thu nhận được. Đề xuất giải pháp giám sát và điều khiển luồng phương tiện cho dòng phương tiện giao thông hỗn hợp dựa vào camera giám sát theo kịch bản đề xuất. Giải pháp này sử dụng cách tính thời gian hoạt động phù hợp của tín hiệu đèn giao thông (đèn vàng, đèn xanh và đèn đỏ) căn cứ vào dữ liệu thực tế trên đường vào giờ cao điểm, nhằm mục đích giảm áp lực đối với người điều khiển giao thông.
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 152 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01_LuanAn_NguyenVietHung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_TomTat_NguyenVietHung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05_ThongTinDuaLenMang_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 528,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04_ThongTinDuaLenMang_TiengAnh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 342,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.