Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54053
Title: Nghiên cứu hệ thống thông tin chuyển tiếp sử dụng đa truy nhập không trực giao thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp
Authors: Trần Mạnh Hoàng
Keywords: Hệ thống thông tin chuyển tiếp
Năng lượng vô tuyến
Nút chuyển tiếp
Abstract: Luận án đề xuất hệ thống NOMA chuyển tiếp đường xuống song công theo thời gian phục vụ đồng thời cho hai người dùng, dựa vào kỹ thuật NOMA trên miền công suất có ứng dụng thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp. Phân tích các tham số đánh giá chất lượng hệ thống với giả thiết kênh có phân bố Nakagami-m trong điều kiện ước lượng thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo. Xác định hệ số tối ưu phân bổ công suất cho hệ thống và xây dựng biểu thức toán học tối ưu thời gian thu thập năng lượng để đạt thông lượng cực đại.
Advisor: Nguyễn Trung Tấn, Lê Thế Dũng
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 140 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_TatLA_Hoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.