Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54070
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng động lực học dòng chảy bao đến lực cản tàu thuỷ trong quá trình thay đổi hướng chuyển động
Authors: Nguyễn Thành Nhật Lai
Keywords: Động lực học
Lực cản tàu thủy
Động lực học dòng chảy
Tàu thủy
Abstract: Luận án đã xây dựng quy trình ứng dụng CFD với phần mềm Fluent - Ansys một cách phù hợp, đề giải quyết vấn đề nghiên cứu đặt ra. Từ đó, kết quả tính toán mô phỏng chi tiết cho từng trường hợp cụ thể, tường minh và đảm bảo độ chính xác; Tính toán mô phỏng cụ thể cho mô hình đồng dạng tàu M/V TAN CANG FOUNDATION với 16 điểm làm việc tương ứng. Từ kết quả tính toán mô phỏng, thực hiện tổng hợp, phân tích và đánh giá cụ thể mối quan hệ giữa lực cản gia thêm, lực ly tâm, mô men gia thêm, theo vận tốc với sự thay đổi hướng chuyển động của tàu. Đồng thời, tính toán quy đổi các giá trị nêu trên về giá trị tàu thực theo tiêu chuẩn đồng dạng Frounde
Advisor: Phạm Kỳ Quang, Vũ Văn Duy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 195 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an bao ve cap truong NCS Nguyen Thanh Nhat Lai full.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an NCS Nguyen Thanh Nhat Lai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong tin tom tat luan an NCS Nguyen Thanh Nhat Lai - tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong tin tom tat luan an NCS Nguyen Thanh Nhat Lai - tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.