Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54105
Title: Kinh nghiệm giải quyết vấn đề quan hệ dân tộc ở một số quốc gia Đông Nam Á
Authors: Nguyễn Văn Lan
Keywords: Kinh nghiệm
Quan hệ dân tộc
Đông Nam Á
Abstract: Mâu thuẫn, xung đột, ly khai dân tộc là một trong những vấn đề nổi cộm trong nền chính trị quốc tế. Nhiều khu vực trên thế giới, từ các nước phát triển đến đang phát triển, đã và đang phải đối mặt với các vấn đề nẩy sinh trong quan hệ dân tộc. Tại một số quốc gia Đông Nam Ả, mâu thuẫn, xung đột dân tộc diễn ra với các nguyên nhân khác nhau, thậm, chí đã trở thành một cuộc chiến kéo dài. Với khu vực, thậm chí có lúc có nơi đã trở thành một trong những trở ngại mà Đông Nam Á phải vượt qua để ổn định và phát triển. Thực tế cho thấy, giải quyết vấn đề dân tộc đang diễn ra khá phức tạp. Tuy nhiên, trong mấy chục năm qua, với nhiều cách thức khác nhau, phù hợp với đặc thù quan hệ dân tộc ở mỗi nước, ở một số quốc gia Đông Nam Á, vấn đề dân tộc đã từng được giải quyết thành công ở mức độ nhất định, xã hội ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực hội nhập khu vực và thế giới. Nghiên cứu vấn đề dân tộc ở một số nước trong khu vực, tìm hiểu những bài học kinh nghiệm của các nước, với mục đích góp thêm tiếng nói về giải quyết vấn đề quan hệ dân tộc ở Việt Nam có ý nghĩa rất lớn.
Issue Date: 2019-06
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/ 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 6.19-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.