Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54110
Title: Tác động của suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đến cộng đồng dân tộc thiểu số của các quốc gia đang phát triển
Authors: Võ Thị Minh Lệ, Đỗ Thị Thơm
Keywords: Suy thoái môi trường
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Cộng đồng dân tộc thiểu số
Quốc gia đang phát triển
Abstract: Suy thoái môi trường (STMT) và biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đe dọa tới quá trình phát triển toàn cầu và sự thịnh vượng của nhân loại. Người nghèo, người dân tộc thiểu số (DTTS) tại các nước đang phát triển được xem là đối tượng phải hứng chịu những tác động nặng nề của STMT và BĐKH. Bài viết dưới và BĐKH đến đây góp phần chỉ ra một số tác động chính của STMT cộng đồng DTTS của các quốc gia đang phát triển và trình bày một số biện pháp mà Chính phủ các nước đang phát triển củng như cộng đồng DTTS đang triển khai nhằm giảm thiểu các tác động của STMT và BĐKH gây ra làm bài học kinh nghiệm cho nước ta.
Issue Date: 2019-06
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang,pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/ 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 6.19-B9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.