Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54122
Title: Quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng sông Mekong
Authors: Nguyễn Ngọc Lan
Keywords: Quan hệ
Lào
Sông Mekong
Các nước tiểu vùng sông Mekong
Abstract: Cùng với xu hướng hội nhập quốc tế và khu vực đang ngày càng gia tăng, trong những năm gần đây, CHDCND Lào đã rất nỗ lực hội nhập với thế giới thông qua các thể chế khu vực, trong đó có ASEAN và các nước Tiểu vùng Mekong. Để hội nhập vào khu vực, thúc đẩy sự phát triển và tận dụng những lợi ích mà Tiểu vùng Mekong mang lại, Lào đã có những điều chỉnh về thể chế pháp luật và cố gắng thực thi đầy đủ các vãn bản đã và có tính ký kết để cùng các quốc gia xây dựng Tiểu vùng một cách hoàn thiện hiệu quả. Lào đã rất tích cực tham gia các chương trình hợp tác của Tiểu vùng trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, giao thông, du lịch, năng lượng đến xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, v.v... và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nghiên cứu trường hợp Lào hội nhập hợp tác với các nước Tiểu vùng Mekong củng là cơ hội tham khảo cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Issue Date: 2019-08
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Ðông Nam Á, số 08/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA8.19-B2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.