Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54123
Title: Quan hệ đối ngoại Việt Nam - Myanmar trong những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình
Keywords: Quan hệ
Đối ngoại
Việt Nam
Myanmar
Thế kỷ XXI
Quan hệ đối ngoại
Abstract: Viết Nam và Myanmar là hai quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN, có những nét tương đồng về văn hoá, lịch sử, có vị trí địa - chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Ngày 281511975, Việt Nam và Myanmar đã thoả thuận nâng quan hệ ngoại giao hai nước lên cấp Đại sứ. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Bước sang thế kỷ XXI, mối quan hệ Việt Nam - Myanmar càng được vun đắp, phát triển, đóng góp vào hoà bình, ổn định và phát triển vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc. Bài viết tập trung đề cập những cơ sở và thành tựu nổi bật của mối quan hệ giữa Việt Nam với Myanmar trong những năm đầu thế kỷ XXI, qua đó rút ra một số nhận xét về quan hệ hợp tác của hai nước trong những năm tiếp theo.
Issue Date: 2019-08
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Ðông Nam Á, số 08/2019
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA8.19-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.