Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54145
Title: Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường sa trên biển đông qua tư liệu lịch sử, pháp lý và sự ủng hộ của quốc tế.
Authors: Nguyễn Văn Lan
Keywords: Chủ quyền
Việt Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
Trường Sa
Biển đông
Lịch sử
Pháp lý
Quốc tế
Abstract: Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo ở ngoài khơi Biển Đông, vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và toàn thế giới. Từ lâu, Nhà nước Việt Nam đã sở hữu thật sự Hoàng Sa và Trường Sa khi hai quần đảo này chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. Từ thế kỷ XVII đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất thực thi chủ quyền một cách liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài viết tập trung phân tích các nguồn tư liệu cổ, tư liệu lịch sử, pháp lý có liên quan của Việt Nam, của quốc tế, của chính Trung Quốc và sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Tất cả đều thể hiện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Issue Date: 2019-10
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 10 /2019
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA10.19-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.