Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54154
Title: Phát huy tình thần dân chủ trong quản lý đào tạo và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Authors: Phùng Thị Thùy Dung
Keywords: Dân chủ
Đào tạo
Đề tài
Nghiên cứu khoa học
Đại học
Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Abstract: Bài viết "Phát huy tinh thần dân chủ trong quản lý đào tạo và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải" tập trung phản tích một số nội dung: Tình hình thực hiện dân chủ trong quản lý đào tạo và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của Nhà trường, từ đó đưa ra một số giải pháp nhầm phát huy tinh thần dân chủ trong quản lý đào tạo và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, năm 2019.
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA10.19-B10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.