Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54158
Title: Chiến lược cân bằng của Singapore trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc những năm 90 của thế kỷ XX.
Authors: Trịnh Hải Tuyến
Keywords: Chiến lược
Cân bằng
Singapore
Mỹ
Trung Quốc
Thế kỷ XX
Abstract: Ngay từ sau khi độc ỉập năm 1965 và đặc biệt là sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Singapore luôn tìm kiếm một chiến lược khả dĩ đảm bảo an ninh và ổn định để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Theo quan điểm của các nhà hoạch định chính sách, một nước nhỏ và không có vùng nội địa như Singapore sẽ không thể đảm bảo an ninh quốc gia. Trong khi đó, xuất phát từ đòi hỏi lợi ích và nhu cầu tăng cường quyền lực, các cường quốc nhất định sẽ bành trướng và cạnh tranh ở Đông Nam Á. Singapore hy vọng lợi dụng sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các nước lớn để đạt được cục diện cân bằng, để từ đó đảm bảo an ninh, ổn định và phồn vinh cho nước mình. Nói cách khác, chiến lược này không nhằm loại trừ ảnh hưởng của các nước lớn tại Đông Nam Á, mà lợi dụng mâu thuẫn và quá trình tìm kiếm quyền lực của các bên để chủ động phát triển quan hệ toàn diện với các nước đó trên các mặt chính trị, kinh tế, an ninh,... song không liên minh đồng thời nhằm ngăn chặn bất cứ thế lực nước lớn nào bành trướng quá mạnh, đạt được mục đích cân bằng lực lượng giữa các bên trong khu vực, duy trì an ninh định khu vực, qua đó, đảm bảo sự phát triển quốc gia. Bài viết này xem xét bối cảnh, ý tưởng cũng như biện pháp cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc của Singapore trong những năm 1990 để qua đó thấy được nghệ thuật lãnh đạo của chính phủ Singapore - một trong những nhân tố đưa đến thành công vượt bậc của Singapore trong thời gian này.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 04/2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 4.19-B4 Chluoc can bang Singapo voi My-trung dau 90 TKXX.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.