Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54159
Title: Vấn đề ấn kiều trong quan hệ của Ấn độ với Malaya dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947 -1964)
Authors: Lê Thị Qúi Đức
Keywords: Ấn kiều
Ấn Độ
Malaya
Thủ tướng Jawaharlal Nehru
Abstract: Ngay từ trong quá khứ, sự tiếp xúc giữa tiểu lục địa Ấn Độ với Malaya đã được hình thành với một trong những sợi dây kết nối hữu hình là sự hiện diện của một số lượng khá lớn người Ấn Độ tại Malaya. Đến những năm sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, trước những chuyển biến nhanh chóng của bối cảnh quốc tế cũng như tình hình nội tại và chính sách đối ngoại của Ấn Độ và Malaya, kết nối ấy ngày càng được tăng cường cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhất là trong những năm Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947-1964). Bài viết sẽ khái quát về sự hiện diện của người Ấn ở Malaya, đồng thời tập trung phân tích cũng như đưa ra một số nhận xét về những vấn đề nổi bật trong quan hệ của Ấn Độ với Malaya giai đoạn này liên quan đến Ấn kiều.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 04/2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 4.19-B5 An Kieu trong qhe AnDo-Malaysia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.