Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54160
Title: Dấu ấn phật giáo trong phong tục tang ma truyền thống của người Khmer ở Campuchia
Authors: Vũ Thị Hải Hà
Keywords: Phật giáo
Phong tục
Tang ma
Khmer
Campuchia
Abstract: Giống như các quốc gia Đông Nam Á khác, ngay từ đầu công nguyên, Campuchia đã có dịp tiếp xúc và chịu ảnh hường mạnh mẽ bởi văn hóa Ấn Độ, trong đó những ảnh hưởng về tôn giáo là mạnh mẽ hơn cả. Thông qua con đường truyền đạo và buôn bán, Phật giáo và Bàlamôn giáo đã du nhập vào Campuchia một cách hòa bình. Ban đầu, Phật giáo đại thừa chiếm ưu thế song từ thế kỉ XIII trở đi, Phật giáo tiểu thừa đã dần vươn lên trở thành quốc giáo ở Campuchia. Kể từ đó đến nay, Phật giáo đã phối hợp mọi mặt đời sống cũng như phong tục, tập quán của người Khmer ở Campuchia. Phong tục tang ma cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng ấy. Bài viết dưới đây trình bày những ảnh hưởng hay những dấu ấn của Phật giáo trong phong tục tang ma truyền thống của người Khmer ở Campuchia.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 04/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 4.19-B6 Phat giao trong tang ma ng Khome CPC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.