Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54198
Title: Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Bích Thủy
Keywords: Thị trường chứng khoán
Gian lận
Thị trường
Chứng khoán
Việt Nam
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Abstract: Thị trường trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 19 năm thăng trầm, rất nhiều gian lận đã được ghi nhận và xử phạt, song còn rất nhiều gian lận chưa đủ căn cứ pháp lý và chế tài để xử lý. Bài viết làm rõ các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp giúp phòng ngừa và hạn chế hành vi gian lận. Yếu tố tác động lớn nhất đến hành vi gian lận là yếu tố lợi ích nhóm (các công ty chứng khoán, người nội bộ, tổ chức phát hành), tiếp theo là yếu tố quản lý, giám sát của Nhà nước chưa hiệu quả, cuối cùng là các yếu tố biện minh. Các yếu tố áp lực hoàn toàn không có tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 04 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT4.19-B5-Gian lan TRCK, Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.