Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54219
Title: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Hải
Keywords: Tổ chức hệ thống
Thông tin
Kế toán
Quản trị chi phí
Doanh nghiệp da giầy
Việt Nam
Abstract: Luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan quan từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu là chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí (HTTT KTQTCP) dưới góc độ hệ thống thông tin của KTQTCP, nội dung của tổ chức HTTT KTQTCP dưới góc độ các thành phần cấu thành HTTT KTQTCP, tiếp cận tổ chức HTTT KTQTCP theo các thành phần cấu thành HTTT KTQTCP trong doanh nghiệp sản xuất, đây chính lý tính mới của luận án vì trước đây chưa có nghiên cứu nào về HTTT KTQTCP tiếp cận theo các thành phần cấu thành HTTT KTQTCP. Trên cơ sở đó luận án đã tổng quát hóa cơ sở lý lý luận về việc tổ chức HTTT KTQTCP theo các yếu tố cấu thành là tổ chức con người, tổ chức các quy trình, tổ chức dữ liệu, tổ chức lựa chọn và sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu, tổ chức cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB).
Advisor: Vũ Mạnh Chiến, Đàm Gia Mạnh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 187 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương Mại
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an_Nguyen Van Hai_Hoan chinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Tieng Viet_Nguyen Van Hai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 668,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Tieng Anh_Nguyen Van Hai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 396,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung diem moi cua luan an_Nguyen Van Hai_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 193,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nhung ket luan moi cua luan an_Nguyen Van Hai_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.