Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54226
Title: Chính sách an toàn vĩ mô thông qua kênh truyền dẫn vốn đối với các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
Authors: Phan Hữu Việt, Phạm Thị Hoàng Anh
Keywords: Chính sách
An toàn
Tổ chức tín dụng
Việt Nam
Tín dụng
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của việc thay đổi hệ số rủi ro đối với các tài sản rủi ro, tổng dư nợ và chất lượng nợ tới mức độ đủ vốn của ngân hàng thương mại tại Việt Nam; đồng thời, đề xuất một số khuyến nghị cho ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng mức đủ vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nâng cao hiệu lực điều hành của chính sách an toàn vĩ mô.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 05 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT5.19-B4-Kenh TDV doi voi TCTDVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.