Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54262
Title: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang
Authors: Vi Xuân Học
Keywords: Nông sinh học
Bưởi
Nâng cao năng suất
Chất lượng
Bưởi Xuân Vân
Xuân Vân
Tuyên Quang
Abstract: Kết quả nghiên cứu của đề tài Luận án đã xác định được các đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Xuân Vân sẽ được sử dụng làm cơ sở khoa học cho việc định hướng phát triển, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cho giống bưởi Xuân Vân trong điều kiện sinh thái của tỉnh Tuyên Quang và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự. Kết quả nghiên cứu của đề tài Luận án đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác, áp dụng vào mô hình thâm canh cho năng suất, chất lượng quả và hiệu quả kinh tế vượt trội so với mô hình canh tác theo truyền thống của người dân. Các biện pháp kỹ thuật này sẽ được bổ sung vào quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cho giống bưởi Xuân Vân tại Tuyên Quang và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cho người nông dân trồng bưởi.
Advisor: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Vượng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 236 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN TIEN SI VI XUAN HOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LUAN AN TOM TAT TIENG VIET VI XUAN HOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 737,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LUAN AN TOM TAT TIENG ANH VI XUAN HOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 507,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN TIEN SI VI XUAN HOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 286,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU LUAN AN VI XUAN HOC.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 385,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.