Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54266
Title: Cạnh tranh và ổn định tài chính của các ngân hàng Việt Nam.
Authors: Nguyễn Hoàng Phong, Phạm Thị Bích Duyên
Keywords: Cạnh tranh
Ổn định
Tài chính
Ngân hàng
Việt Nam
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của cạnh tranh đến sự Ổn định tài chính của các ngân hàng đưa ra Việt Nam trong giai đoạn 2005 • 2017. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm, bài viết một số hàm ý đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Issue Date: 2019-06
Type: Tạp chí
Extent: 13 trang
Method: Nghiên cứu kinh tế số 06 năm 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế năm 2019.
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT6.19-B4-CT va ODKT, NHVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.