Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54267
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại (sắt, đồng, kẽm, selen) đến khả năng sản xuất của gà thương phẩm.
Authors: Hà Văn Huy
Keywords: Chế phẩm phức kim loại
Chế phẩm
Sản xuất
Gà thương phẩm
Abstract: Nghiên cứu chính của Luận án: (1) Nghiên cứu chế tạo được các hạt oxit sắt, hạt đồng, oxit kẽm và hạt selen siêu phân tán có kích thước nano để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi phù hợp với trình độ và khả năng công nghệ của Việt Nam; (2) Nghiên cứu chuyển dạng huyền phù (oxit sắt, đồng, oxit kẽm và selen siêu phân tán) sang dạng bột làm thức ăn chăn nuôi gia cầm (Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ, thời gian li tâm và số lần rửa siêu âm với từng loại huyền phù để đạt hiệu quả thu hồi cao); (3) Nghiên cứu sử dụng chế phẩm phức kim loại (Fe, Cu, Zn, Se) làm thức ăn nuôi gà LV thương phẩm (Ảnh hưởng của các mức chế phẩm phức kim loại đến các chỉ tiêu: một số chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu; sự tồn dư kim loại trong thịt, nội tạng; sự đào thải qua chất thải của gà và khả năng sản xuất thịt cũng như chất lượng thịt).
Advisor: Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Bá Mùi
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • DD&TACN - LA - Ha Van Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DD&TACN - TTLA - Ha Van Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 677,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Ha Van Huy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 122,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.