Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54270
Title: Động cơ ảnh hưởng đến ý định mua cà phê nguyên chất: nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt
Authors: Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Động cơ
Cafe
Đà Lạt
Abstract: Bài viết xác định mức độ của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua cà phê nguyên chất của người tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt, từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 06 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT6.19-B6-Mua CF nguyen chat, TP Da Lat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.