Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54275
Title: Một số bất cập liên quan đến trách nhiệm của thương nhân trong quảng cáo thương mại
Authors: Nguyễn Võ Linh Giang
Keywords: Quảng cáo thương mại
Thương nhân
Quảng cáo
Thương mại
Abstract: Bài viết phân tích bất cập trong quy định về trách nhiệm của thương nhân trong hoạt động quảng cáo thương mại. Qua đó, bài viết kiến nghị những biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân quảng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL1.19-B5-trach nhiem thuong nhan-Qcao TMai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.