Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54310
Title: Giải quyết tranh chấp về giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Authors: Châu Hoàng Thân
Keywords: Giải quyết
Tranh chấp
Giá đất
Tiền
Nhà nước
Thu hồi đất
Quốc phòng, an ninh
Kinh tế - xã hội
Quốc gia
Công cộng
Abstract: Bài viết phân tích những bất cập, hạn chế trong các quy định về giải quyết tranh chấp giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo hai phương thức khiếu nại và khiếu kiện hành chính.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 05/ 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL5.19-B8-tranh chap gia dat tinh tien boi thuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.