Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54320
Title: Một số bất cập của pháp luật về quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa và kiến nghị hoàn thiện.
Authors: Nguyễn Huy Cường
Keywords: Pháp luật
Quản lý
Vốn nhà nước
Doanh nghiệp
Cổ phần hóa
Abstract: Bài viết phân tích một số bất cập cùa pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp sau cổ phần háa, qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 06/ 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL6.19-B5-DL dau tu cua NN sau co phan hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.