Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54322
Title: Báo cáo kết quả công tác thăm và làm việc tại Cộng hoà Ấn Độ và Vương quốc Bhutan
Authors: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo
Ấn Độ
Bhutan
Bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu
Công nghệ cao
Năng lượng
Ô nhiễm môi trường
Ngoại giao nghị viện
1425/BC-UBKHCNMT14
Abstract: Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác từ ngày 1/7 đến 9/7/2019 nhằm tăng cường ngoại giao nghị viện, tìm hiểu trao đổi chính sách, pháp luật về hoạt động KHCN, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao.
Issue Date: 2019-07-23
Type: Báo cáo
Extent: 16 tr.,pdf.
Method: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1425-BC UBKHCNMT14 An Do.Bhutan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.