Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54326
Title: Những vấn đề pháp lý còn bỏ ngỏ về giới hạn quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Quyền con người
Quyền công dân
Việt Nam
Abstract: Giới hạn quyền con người, quyền công dân là một vấn đề pháp lý đã được ghi nhận ở khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này còn nhiều vấn đề pháp lý bỏ ngỏ cần phải được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.
Date Acquired: 2020-03-18
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 07 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL7.19-B1-Gioi han q con ng q cong dan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.