Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54335
Title: World Employment and Social Outlook: Trends 2020
Other Titles: Việc làm thế giới và triển vọng của xã hội: Xu hướng trong năm 2020
Authors: ILO, Tổ chức lao động quốc tế
Keywords: Report
Báo cáo
Labour
Lao động
Abstract: Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng của các khu vực và toàn cầu về tình trạng việc làm, tình trạng thất nghiệp, tình trạng tham gia lực lượng lao động và năng suất, cùng với các khía cạnh của chất lượng công việc như tình trạng việc làm không chính thức và tình trạng thiếu việc làm. Báo cáo cũng phân tích về thu nhập, sự phát triển xã hội và cung cấp một thực tế về tình trạng bất ổn xã hội. Những phát hiện chủ yếu của báo cáo là tình trạng thất nghiệp được dự báo sẽ tăng sau một thời gian dài ổn định và nhiều người đang làm việc ít giờ hơn so với mong muốn hoặc không có đủ khả năng để tiếp cận với những công việc được trả lương. Báo cáo cũng xem xét kỹ lưỡng về sự thâm hụt của các công việc thoả đáng và bất bình đẳng thị trường lao động kéo dài, trong đó lưu ý rằng bất bình đẳng về thu nhập cao hơn so với nhận định ban đầu.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2020-03-30
Type: Báo cáo
Extent: 108 trang, pdf
Method: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/WCMS_734455/lang--en/index.htm
Language: en
Right: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/WCMS_734455/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_734455.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.